اخبار هنری
دسته بندي
12  ÈÚÏí
  هنر رضوی می‌تواند یک مکتب برای توسعه هنر دینی باشد
یک پژوهشگر فرهنگی گفت: باید یک مکتب هنری برآمده از هنر اسلامی براساس تجربیات پیشتیبان داشته باشیم که آن مکتب هنر رضوی است که چهارچوب، روش، فرایند و ساختار می‌دهد تا بتوانیم مفاهیم فرهنگ رضوی را تبدیل به فرم‌های اثرگذار کنیم. این مکتب با دیگر مکاتب هنری متفاوت و از دل آن سبک‌های مختلف زاییده می‌شود.

۱۴۰۲/۹/۲۷ :تاريخ

  جایگاه مهم شعر رضوی در ادبیات آیینی
علت ماندگاری انجمن ادبی رضوی در گفت‌وگو با حجت الاسلام سید حسین سیدی عضو شورای شعر انجمن ادبی رضوی بررسی شد.

۱۴۰۲/۴/۲۸ :تاريخ

  در جستجوی راز کتیبه‌های صحن آزادی
گفت‌وگو با مؤلف کتاب برگزیده یازدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی

۱۳۹۷/۵/۲۴ :تاريخ

  پژوهش در خوشنویسی. معرفی و بررسی منابع تاریخی، متون و مستندات خوشنویسی از آغاز تا امروز/ دکتر حمیدرضا قلیچ خانی
پژوهشی از دکتر حمیدرضا قلیچ خانی

۱۳۹۳/۵/۱۹ :تاريخ

  گريز از ورطه تكرار؛ نمايشِ تجربه ايماني/ گفت‌وگو با دكتر سعيد اسدي
گفتگو با دكتر سعيد اسدي؛ پيرامون تئاتر ديني با موضوعيت رضوي

۱۳۹۳/۲/۲۶ :تاريخ

  آب خوش‌تر هزار بارهِ ز می.../گفت‌و گو با عبدالله قوچانی؛
گفت‌و گو با عبدالله قوچانی؛ کتیبه خوان

۱۳۹۳/۲/۲۶ :تاريخ

  سکوت در حاشیه امن رمان... / گفت‌وگو با سعید تشکری
گفت‌وگو با سعید تشکری پیرامون داستان نویسی دینی، با نگاه به رمان غریب قریب

۱۳۹۳/۲/۲۶ :تاريخ

  ارتقاء گرافیک، نیازمند فضای نقد است/ گفتگو با مسعود نجابتی، گرافیست
گرافیست مطرح کشور : برای ارتقاء کیفی و کمی گرافیک، باید فضای نقادی در این حوزه گسترده تر از قبل شود

۱۳۹۳/۲/۳ :تاريخ

  "طراحی، هنری مستقل است"/ گفتگو با حمیدرضا امامی، نقاش
نقاش مطرح استان عنوان کرد: به طراحی باید به عنوان شاخه ای مستقل نگریسته شود

۱۳۹۳/۱/۲۵ :تاريخ

  "هنر طراحی در ایران"
چنانچه طراحی را در دسترس ترین وسیله خلاقیت و امری ذاتاً خلاق برای بیان ارتباط هنرمند با پیرامون و مکنونات درونیاش بدانیم، تاریخچه آن در غرب از رنسانس و در ایران ــ به جز مواردی که درادامه به شرح آن خواهم پرداخت ــ تقریباً از اواسط دوره قاجار، در پی تحصیل برخی هنرجویان این سرزمین در مدارس هنر اروپا و آشناییشان با نقاشی آکادمیک، شروع میشود.

۱۳۹۳/۱/۲۲ :تاريخ

12  ÈÚÏí