طراحی گرافیک
 
 
 
این واحد ضمن استفاده از توانمندی نیروها ی متخصص ومجرب خود، از همکاری و تعامل فکری طراحان برجسته و مطرح کشوری نیز بهره مند بوده و توانسته است در انجام کلیه امور تبلیغاتی وطراحی گرافیکی، بستری را فراهم سازد تا نیازهای سفارش دهندگان را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت مرتفع سازد.