نشست و همایش ها
 
 
  نشست نقد و بررسی کتاب کتیبه های صحن عتیق
از مجموعه شاهکارهی هنری در آستان قدس رضوی
با حضور و سخنرانی دکتر عبدالرحیم قنوات ، سید مهدی سیدی و مهدی صحراگرد (نویسنده کتاب)
جمعه 28 آبان ، پردیس کتاب مشهد
 
همایش ملی نقش خراسان
در شکوفایی هنر اسلامی
در پنج محور؛ نقشه مجموعه حرم رضوی، معماری و تزیینات وابسته، هنرهای صناعی ، خوشنویسی و کتاب‌آرایی و  نگارگری
موسسه آموزش عالی فردوس با همکاری موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی و چند ین نهاد علمی پژوهشی دیگر
 
                                                                                                    
  نشست (1)

عنوان: نقش مکتب خراسان در بستر سازی هنر اسلامی
 سخنرانان: علیرضا باوندیان (دکترای پژوهش هنر ومدیر گروه هنر دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام)
مهدی صحراگرد (دانشجوی دکترای تاریخ تحلیل هنر اسلامی)
زمان: 30 آذر 1390
مکان: آمفی تئاتردانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)
شایان ذکر است در این نشست از کتاب"جلوه های هنری مکتب قاجار در آستان قدس رضوی" رونمایی شد.

 
  نشست (2)

عنوان: شاخصه های معماری سنتی در مسجد گوهرشاد (به مناسبت سالگرد ساخت مسجد جامع گوهرشاد)
سخنرانان: دکتر یعقوب دانش دوست
مهدی سنتی (پژوهشگر و مؤلف)
زمان:  9 خرداد 1391
مکان: آمفی تئاتردانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
شایان ذکر است این نشست با همکاری دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.
 
نشست  (3)

عنوان: بررسی آسیب های کارکردهای نشریات در عرضه هنر ( به مناسبت انتشار نخستین نشریه تخصصی آستان هنر)
سخنرانان: دکتر محسن طبسی( رییس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)
علی محدث ( مدیر عامل خانه مطبوعات خراسان رضوی)
وحدت عماد ( موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی)
زمان: 14 مهر 1391
مکان: نگارخانه رضوان مشهد
 

نشست (4)

عنوان: سهم مستشرقین در حوزه پژوهش هنر ایران
سخنرانان: دکتر یعقوب آژند ( عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران)
دکتر مهرداد قیومی بید هندی ( عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران)
دکترمحمد خزاعی ( مدیر گروه گرافیک دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران)
زمان: 23 آذر 1391
مکان: نگارخانه رضوان مشهد
شایان ذکر است این نشست در ادامه "همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی-اسلامی با نگاهی به هنرهای به کار رفته در حرم رضوی" برگزار شد.
 
 
 نشست (5)

عنوان: "هنرمند ایرانی، گذشته، آینده" با مباحثی همچون داشته های هنرایرانی-اسلامی و فضاهای پیش رو...
سخنران: آیدین آغداشلو (نقاش، پژوهشگر و تاریخ نگار معاصر هنر ایران)
زمان:  22 مهر 1392
مکان: نگارخانه رضوان مشهد
شایان ذکر است این نشست با همکاری مکتب هنر رضوان موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برگزار شد.
 
 
 
 
عنوان:  پيش همايش ملي"هنر و تمدن شيعي"
 
موضوع: حرم مطهر رضوي جلوه گاه هنر شيعي
سخنرانان:
 دكتر سيد عبدالمجيد شريف زاده( دكتري پژوهش هنر، دبیر علمی همايش، پژوهشگر، نگارگر، مدير پژوهشكده هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي كشور)، دكتر محسن طبسي(رئيس دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد)، مهدي صحرا گرد (دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی–تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد)، دكتر حسن بلخاري(دكتراي فلسفه هنر، استاد دانشگاه)، دكتر مرتضي حيدري، دكتر ايرج داداشي(دبيركل همايش ملي، رئيس پژوهشكده هنرهاي سنتي و اسلامي)، دكتر محمد رجبي(مشاور علمي كتابخانه ملي ايران 
زمان: 30 بهمن 1390
همکاری پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامي حوزه هنري 
تالار همايش هاي بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
 
عنوان:  "همايش ملي پژوهش در هنرهاي ايراني اسلامي"
با نگاهی به هنرهای بکار رفته در حرم مطهر رضوی
 
هيئت علمي همايش:
•    دكتر يعقوب آژند-  استاد-  پرديس هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران
•    دكتر حبيب الله آيت اللهي-  دانشيار- دانشكده هنر- دانشگاه شاهدتهران
•    دكتر عليرضا باونديان- استاديار- دانشكده هنر- دانشگاه فردوسي مشهد
•    دكتر محمد رضا پور جعفر- استاد- دانشكده هنر و معماري- دانشگاه تربيت مدرس تهران
•    دكتر عباسعلي تفضلي-  دانشيار-  دانشكده الهيات- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
•    دكتر علي اصغر شيرازي- استاديار- دانشكده هنر- دانشگاه شاهد تهران
•    دکترمحسن طبسی – استادیاردانشکده هنر و معماری - دانشگاهآزاداسلامیواحدمشهد
•    دكتر مهرداد قيومي بيدهندي- استاديار- دانشکده معماری و شهرسازی –دانشگاه شهيدبهشتی تهران

زمان: 21 و 22 آذر 1391
این همایش با همکاری بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ودانشگاه بين المللي امام رضا(علیه السلام) و در محل بنيادپژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار گردید
 
 
 
 
 
        .