درخواست نمایشگاه
 شرایط و مراحل رزرو
 
1-    تکمیل فرم تقاضانامه برپایی مخصوص نمایشگاه و ارائه نمونه اثر در قالب اصل اثر و یا لوح فشرده تصاویر مربوطه مورد نظر برای نمایشگاه (برای دانلود فرم کلیک کنید)
2-    بررسی و کارشناسی تصاویر آثار  توسط شورای ارزشیابی نگارخانه (این شورا متشکل از اساتید مطرح وکارشناسان مجرب هر رشته هنری بوده  که آثار را از نظر محتوایی و تکنیکی، مورد ارزیابی قرار می دهند)
3-    اعلام پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مذکور به متقاضی (در صورت پذیرش، این فرایند ادامه می یابد)
4-    تعیین زمان برپایی نمایشگاه با توجه به تقویم نگارخانه
5-    پرداخت هزینه رزرو نگارخانه
6-    تکمیل فرم توافقنامه برپایی نمایشگاه (پس از مطالعه دقیق مندرجات آن)، تکمیل این فرم به منزله پذیرش کلیه شرایط آن از سوی متقاضی می باشد .
لازم به ذکر است رزرو قطعی نمایشگاه در نگارخانه رضوان ، منوط به طی کردن تمامی مراحل فوق می باشد .