اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  567891011121314  ÈÚÏí  >>
  جلسه شعر رضوي (7 اردیبهشت94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۲/۱۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (24 فروردین94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۱/۲۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (17 فروردین94)
اولین جلسه شعر انجمن ادبی رضوي در سال جاری راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۱/۲۲ :تاريخ

  آخرین جلسه شعر رضوي در سال 1393
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (11 اسفند ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (4 اسفند ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (27 بهمن ماه 93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۱۱/۳۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (20 بهمن ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۱۱/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (13 بهمن ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۱۱/۲۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (6 بهمن ماه 93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۱۱/۱۲ :تاريخ

<<  ÞÈáí  567891011121314  ÈÚÏí  >>