اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  234567891011  ÈÚÏí  >>
  شرحی بر جلسه شعر رضوی (21 دی ماه 94)
جلسه شعر انجمن ادبی رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار شد .

۱۳۹۴/۱۰/۲۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (14 دی ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۱۰/۱۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (7 دی ماه 94)
همزمان با شب ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) ؛جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۱۰/۱۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (31 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۱۰/۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (23 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۹/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (16 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با ایام دهۀ آخر صفر و شهادت حضرت رضا(ع) راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۹/۲۲ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (9 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۹/۱۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (2 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۹/۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (25 آبان ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۲۷ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (18 آبان ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۲۱ :تاريخ

<<  ÞÈáí  234567891011  ÈÚÏí  >>