اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  9101112131415  ÈÚÏí  >>
  جلسه شعر رضوي (11 آذر92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد

۱۳۹۲/۹/۱۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (4 آذر92)
جلسه اين هفته شعر انجمن ادبي رضوي راس ساعت 17 با قرائت آياتي از قرآن کريم در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي برگزار شد

۱۳۹۲/۹/۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (27 آبان92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۲/۸/۲۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (20 آبان92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با ایام سوگواری حسینی راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد

۱۳۹۲/۸/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (13 آبان92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با شب اول محرم راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد

۱۳۹۲/۸/۱۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (6 آبان92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد

۱۳۹۲/۸/۱۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (29 مهر92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۲/۸/۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (22 مهر92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۲/۷/۲۸ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (4 شهریور92)
جلسه شعر این هفته انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۲/۶/۷ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (28مرداد92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۲/۶/۵ :تاريخ

<<  ÞÈáí  9101112131415  ÈÚÏí  >>