اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  789101112131415  ÈÚÏí  >>
  جلسه شعر رضوي (5 آبان ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با شب سوم محرم راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۸/۱۸ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (28 مهر ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۸/۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (14 مهر ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۷/۳۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (7 مهر ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۷/۱۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (27مرداد ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۶/۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (20مرداد ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۶/۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (13مرداد ماه93)
اولین جلسه شعر انجمن ادبی رضوي بعد از ماه مبارک رمضان راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۵/۱۸ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (2تیر ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۴/۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (26خرداد ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۳/۲۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (19خرداد ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با شام ولادت حضرت علی اکبر(ع) راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۳/۲۴ :تاريخ

<<  ÞÈáí  789101112131415  ÈÚÏí  >>