جلسه شعر رضوي (14 مهر ماه93)

  جلسه شعر رضوي (14 مهر ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.
سپس آقایان: ناصری، بخشی، قهرمان، خاتمی، جوینی، مصلحی، تربتی، ابراهیم زاده، پاداش، کارگر، خدنگی، پیرانی، فروندی، عصمت پرست، حمید زاده، گنابادی، لپه ئیان، ظهوریان، باقری و خراسانی شاعرانی بودند که در این جلسه به خوانش سروده هایشان پرداختند.
در ادامه شورای شعر انجمن ادبی رضوی پس از نقد و بررسی اشعار قرائت شده، اثری از احمد حمید زاده را به عنوان شعر برگزیده این هفته معرفی کردند.

غدیر
بر سر دست نبي چونكه علي كرده ظهور
شد عيان دست خداوند در آن مظهر نور
شد از آن نور كه بر دست نبي جاي گرفت
معني نور علي نور خدا را منظور
در دل ظلمت آفاق ز خورشيد حجاز
گشت روشن همه را سرّ خداوند غفور
پر شد از باده ي خُم ازلي خم غدير
ساقيا ريز به طبع من از آن جام طهور
مصطفي يافت رسالت كه در آن يوم الله
وليش خواند و شد از طرف حق مأمور
گفت هر كس كه منم رهبر او اين علي است
بعد من رهبر او، اين بود از حق دستور
بعد از آن گفت خدايا تو به ياران علي
يار مي باش و نما دشمن او را مقهور
اي حميدي همه دم خواه ز يزدان كه شويم
با علي جمله محبان به قيامت محشور

اقامه نماز اول وقت مغرب و عشاء برگزارشد.
در این جلسه نشریه حرم با محوریت فعالیت های آستان قدس رضوی به اعضای جلسه اهدا گردید.
این برنامه در ساعت 19 با ذکر صلوات خاصه امام رضا (علیه السلام ) به پایان رسید.
تاريخ: ۱۳۹۳/۷/۳۰