جلسه شعر رضوي (7 مهر ماه93)

 جلسه شعر رضوي (7 مهر ماه93)

جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.
سپس آقایان: جلیلیان مصلحی، تربتی فیض آبادی، ملایی، احمد پاداش، خلیلی، جوینی، میرزایی، ناصری، نیک فرجام، حاتمی، روشن ضمیر، وارسته، دلخوش، تجلی، کارگر، مقدم، شکوهی، گُل هاشم، عارف، راد،  قهرمان، دانشور، عصمت پرست، یلی، بهنام، باقری اصل، ابوالقاسمی و باقری شاعرانی بودند که در این جلسه به خوانش سروده هایشان پرداختند.
در ادامه شورای شعر انجمن ادبی رضوی پس از نقد و بررسی اشعار قرائت شده، اثری از قاسم تجلی را به عنوان شعر برگزیده این هفته معرفی کردند.

ما را ببخش
هر روز با خیال خود ای مشهد صبور
از کوچه باغ های تو من می کنم عبور
تا از شمیم عطر گُل باغ های تو
در خاطرات گُل کند از خاطرم خطور
غم های روزگار نشیند به خاطرم
تا صفحه کتاب تو را می کنم مرور
گویند قطعه ای زِ بهشت است این حرم
تا بوالحسن گرفته در این باغ گُل حضور
آوای گرم او به نشابور جلوه داد
مانند یک تجلی موسی به کوه طور
آتش گرفت قلب خراسان زِ داغ او
چون شعله ای که سَر کشد از دامن تنور
ما زائران خسته دل مرقد توایم
ما را ببخش ازین همه کوتاهی و قصور

این برنامه در ساعت 19 با ذکر صلوات خاصه امام رضا (علیه السلام ) به پایان رسید.
تاريخ: ۱۳۹۳/۷/۱۴