جلسه شعر رضوي (92/1/19)

 جلسه شعر رضوي (92/1/19)

جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم توسط استاد محمد نيك آغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.
علي اصغر جويني، نيك فرجام، عبدالخالق كارگر، خجسته، يلي،غلامپور، ابراهيم زاده، لپه ئيان، خراساني، محمد تربتي فيض آبادي، مسلم موسوي، عبدا... مقدم، محمد صادق صيامي، خدنگي، شيرزاد، ابوالقاسم جليليان مصلحي، غلام احمد پاداش، غلامحسين دلخوش، ايزد پناه، محسن قهرمان، بخشي،هاشم رضا زاده، سعيد تقي نيا، آخرتي، ابوالقاسمي، عرفانيان، دلخوش(پرتو)، محمد حسن مطهرنيا، صفارزاده، فرخنده،رضا رحيمي عنبران ، رسولي،غلامرضا شكوهي و... شاعرانی بودند که در این هفته آثارشان را قرائت کردند.

محمد نيك ضمن تقدير از شعر آقاي كارگر مصرع "حضرت علي(ع) همسر ندارد"را داراي اشكال دانست وگفت مضمون مصرع درست است ولي مفهوم آن نبايد نداشتن همسر حضرت باشد بلكه غم از دست دادن و فقدان اين چنين همسر والا است.
محمد علي سالاري مصرع "كه عترت مزد از اين بهتر ندارد" را داراي اشكال دانست و مفهوم برداشت منفي از اين مصرع را تذكر دادند و گفتند كه عترت مُزد بهتر از اين را دارد.همچنين در كلييت شعر ولايي ايشان گفتند شعر ولايي بايد رنگ حماسي داشته باشد.

سعيد تقي نيا در خصوص اشاره به بازو و صورت در خصوص حضرت زهرا (س) گفتند كه بايد سه روايت مطرح در اين موضوع بررسي شود و مستند ترين روايت را در اين شعر استفاده كرد.
محمد جواد غفورزاده(شفق)،محمد علي سالاري،محمد نيك شوراي شعر رضوي نكات قوت و ضعف شعرهاي ارائه شده را متذكر شدند.و شعر آقاي حسن شيرزاد به عنوان شعر برتر اين هفته معرفي شد.
در پايان جلسه كتاب شعر آيينة عشق از آقاي غلامرضا غلامپور ده سرخي به اعضاي جلسه اهدا گرديد.

جلسه راس ساعت 19 با ذكر صلوات خاصه امام رضا(عليه السلام) اتمام يافت.

تاريخ: ۱۳۹۲/۱/۲۱