جلسه شعر رضوي (91/12/14)

 جلسه شعر رضوي (91/12/14)

جلسه این هفته شعر رضويراس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم توسط استاد محمد نيك آغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

محمد حسن مطهرنيا،حسن كُردي،محمد تربتي فيض آبادي،محمد حسن اصيلي،عبدا... مقدم،مهدي نجات حسيني،بني دوست شاعرانی بودند که در بخش اول جلسه آثارشان را قرائت کردند.
با توجه به پخش اذان مغرب جلسه به مدت 10 دقيقه جهت اقامه نماز اول وقت تعطيل گرديد.

غلام احمد پاداش،جليل فخرايي،هاشم رضا زاده،غلامحسين دلخوش،سعيد تقي نيا،محمد صادق صيامي،هاشم رضا زاده،سهراب گُل هاشم،رضا رحيمي عنبران،مصطفي غلامي،محمدي، چناري،صفارزاده، خدنگي،شيرزاد،محسن قهرمان،حسن زاده،بني دوست و... شاعرانی بودند که در این هفته آثارشان را قرائت کردند.

محمد جواد غفورزاده(شفق)،محمد علي سالاري،محمد نيكشوراي شعر رضوي نكات قوت و ضعف شعرهاي ارائه شده را متذكر شدند.و شعر آقاي حسن كُردي به عنوان شعر برتر اين هفته معرفي شد.جلسه راس ساعت 19 با ذكر صلوات خاصه امام رضا(عليه السلام) اتمام يافت.

تاريخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶