بازدید رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی

 بازدید رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی

دکتر حسن بلخاری عضو شورای علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی صبح امروز جمعه 10 دی ماه با حضور در موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ضمن دیدار با امیر مهدی حکیمی مدیرعامل این موسسه گزارشی از روند برنامه های اجرایی و برنامه های هنری آتی دریافت کرد.

دکتر حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران، نویسنده، پژوهشگر و استاد ایرانی فعال در زمینه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی و حکمت شرق است؛ همچنین او استاد تمام و مدیر گروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشد.

تاريخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۰