جلسه شعر رضوي (10 اسفند ماه 94)

 جلسه شعر رضوي (10 اسفند ماه 94)

جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با ایام دهه فاطمیه  با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.  در این جلسه صائب خراسانی، مرشد لو، خاوری، خلیلی، مطهری نیا، قهرمان، میرزایی، حسن نژاد، تربتی فیض آبادی، غلامپور، ابوالقاسمی، بنی اسدی، ناصری گلمکانی، حمید زاده، جوینی، تجلی، نیک فرجام، حیدری، سالاری ثانی، عصمت پرست، شگفته، فخرایی، رضازاده، ناصری، لپه ئیان، زرین چیان و عباسی به  خوانش سروده هایشان پرداختند.
 شورای شعر انجمن ادبی رضوی پس از نقد و بررسی اشعار قرائت شده اثری از نوید اطاعتی  با عنوان حضرت زهرا (س) را به عنوان شعر برگزیده این هفته معرفی کردند.
حضرت زهرا(س)
شاعر افتاد روی پای شما
ایستاد و نوشت یا زهرا
از قلم ریخت قطره ای جوهر
تا رسیدم به واژۀ مادر
یاد آن لحظه های پیغمبر
که ندا آمد از سوی داور
ما تو را دختری عطا کردیم
سورۀ کوثری عطا کردیم
سوره ای با سه آیۀ شیرین
دختری از بهشت علیین
دختری را که یاورت باشد
دخترت نه! که مادرت باشد
مایۀ بهجت دلت باشد
خنده اش حل مشکلت باشد
آمده این بهشت زیبایی
تا در آید علی زِ تنهایی
آمده شاه بانوی محشر
جبل النور خانۀ حیدر
سرور بانوان اهل جنان
علت خلق عالم امکان
آمده تار و پود خلق عظیم
بندۀ ویژۀ خدای کریم
دست او می شود میان بشر
بوسه باران شخص پیغمبر
آمده آنکه حامل عشق است
روح حل المسائل عشق است
انبیا جملگی مسلمانش
جان عالم فدای سلمانش
پسرانش شرافت ثقلین
حسن مجتبی امام حسین
دامنش از خدا لبالب شد
پرورشگاه همچو زینب شد
بهر عالم وجودتان برکت
لحظه های سجودتان برکت
میبری دل زِ ذات سبحانی
آن زمان که نماز می خوانی
بانوی خانوادۀ توحید
سائلم آمدم، مکن نومید
تو که با یک نگه شفا بلدی
دست رد هم به سینه ای نزدی
درد من را دوا بده بانو
صدقه بر گدا بده بانو
مادری کن برای ما مادر
تو فقط لحظه ای به ما بنگر
شاعرت مثل ابر می بارد
شاعر این بار درد دل دارد
ایستاد و نوشت نام تو را
بعد افتاد و گفت یا زهرا
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶