اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  3456789101112  ÈÚÏí  >>
  جلسه شعر رضوي (4 آبان ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (27 مهرماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با روز پنجم محرم راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (20 مهرماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با روز بزرگداشت حافظ راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۷/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (13 مهرماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي به مناسبت گرامیداشت شهدای حادثه منا راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۷/۲۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (6 مهرماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۷/۱۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (30 شهریور 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با روز شهادت امام محمد باقر(ع) راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۷/۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (23 شهریور 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با شام شهادت امام جواد(ع) راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۶/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (16 شهریور 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۶/۱۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (9 شهریور 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۶/۱۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (26 مرداد 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۶/۸ :تاريخ

<<  ÞÈáí  3456789101112  ÈÚÏí  >>