اخبـــار
دسته بندي
<<  قبلي  67891011121314  بعدي  >>
  جلسه شعر رضوي (3 آذر ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۹/۸ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (26 آبان ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۹/۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (19 آبان ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۸/۲۲ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (5 آبان ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با شب سوم محرم راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۸/۱۸ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (28 مهر ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۸/۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (14 مهر ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۷/۳۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (7 مهر ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۷/۱۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (27مرداد ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۶/۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (20مرداد ماه93)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۶/۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (13مرداد ماه93)
اولین جلسه شعر انجمن ادبی رضوي بعد از ماه مبارک رمضان راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۳/۵/۱۸ :تاريخ

<<  قبلي  67891011121314  بعدي  >>