اخبـــار
دسته بندي
<<  قبلي  234567891011  بعدي  >>
  جلسه شعر رضوي (2 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۹/۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (25 آبان ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۲۷ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (18 آبان ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۲۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (4 آبان ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (27 مهرماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با روز پنجم محرم راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (20 مهرماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با روز بزرگداشت حافظ راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۷/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (13 مهرماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي به مناسبت گرامیداشت شهدای حادثه منا راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۷/۲۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (6 مهرماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۷/۱۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (30 شهریور 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با روز شهادت امام محمد باقر(ع) راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۷/۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (23 شهریور 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با شام شهادت امام جواد(ع) راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۶/۲۶ :تاريخ

<<  قبلي  234567891011  بعدي  >>