اخبـــار
دسته بندي
<<  قبلي  234567891011  بعدي  >>
  جلسه شعر رضوي (7 دی ماه 94)
همزمان با شب ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) ؛جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۱۰/۱۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (31 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۱۰/۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (23 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۹/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (16 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با ایام دهۀ آخر صفر و شهادت حضرت رضا(ع) راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۹/۲۲ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (9 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۹/۱۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (2 آذر ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۹/۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (25 آبان ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۲۷ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (18 آبان ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۲۱ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (4 آبان ماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (27 مهرماه 94)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با روز پنجم محرم راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۴/۸/۵ :تاريخ

<<  قبلي  234567891011  بعدي  >>