اخبـــار
دسته بندي
<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>
  جلسه شعر رضوي (11 مرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي نیزراس ساعت 17 دوشنبه با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۱۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (4 مرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 روزدوشنبه چهار مرداد با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۱۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (28 تیر 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي مانند همیشه روز دوشنبه با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۲ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (21 تیر 95)
اولین جلسه شعر انجمن ادبی رضوي بعد از ماه مبارک رمضان روز دوشنبه با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۴/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (10 خرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۳/۱۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (3 خرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر رضوی برگزار شد.

۱۳۹۵/۳/۸ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (27 اردیبهشت 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با ایام بزرگداشت روز خیام راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۳/۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (20 اردیبهشت 95)
جلسه شعر انجمن ادبی رضوي ، مانند هر هفته ، راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۲/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (13 اردیبهشت 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي همزمان با شب شهادت امام موس الکاظم(ع) راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۲/۱۸ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (6 اردیبهشت 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۲/۱۱ :تاريخ

<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>