اخبـــار
دسته بندي
<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>
  جلسه شعر رضوي (15 شهریور 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۶/۲۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (8 شهریور 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۶/۱۵ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (1 شهریور 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۶/۹ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (25 مرداد 95)
جلسه شعر انجمن ادبی رضوي این هفته نیز راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۶/۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (18 مرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۲۸ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (11 مرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي نیزراس ساعت 17 دوشنبه با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۱۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (4 مرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 روزدوشنبه چهار مرداد با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۱۰ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (28 تیر 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي مانند همیشه روز دوشنبه با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۲ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (21 تیر 95)
اولین جلسه شعر انجمن ادبی رضوي بعد از ماه مبارک رمضان روز دوشنبه با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۴/۲۶ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (10 خرداد 95)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی برگزار شد.

۱۳۹۵/۳/۱۳ :تاريخ

<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>