اولویت های پژوهشی
 
    به نام خدا

    
اولویت های پژوهشی موسسة آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی در سال 1394

محورهای طرح های پژوهشی در موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در چهار دسته ذیل طبقه بندی می‌شوند که از این میان یک محور به عنوان اولویت اصلی و سایر عناوین به عنوان اولویت های بعدی در نظر گرفته شده‌اند.


محور اصلی :

معماری و تزئینات معماری

-    حکمت در معماری و تزئینات معماری حرم مطهر رضوی
-    مباحث نظری تاریخ معماری و تزئینات معماری در حرم مطهر رضوی
-    تحلیل مجموعه حرم امام رضا (ع) از منظر معماری
-    رابطه معماری حرم مطهر رضوی با زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، مذهبی.
-    سبک شناسی معماری در حرم مطهر رضوی
-    شناسایی معماران، مباشران، بنایان، رموز اجرایی، اصطلاحات معماری بر اساس اسناد آستان قدس رضوی
-    گونه‌شناسی فنی تزئینات معماری حرم مطهر رضوی
-    شرح احوال و آثار استادکاران تزئنات معماری (کاشیکاران، حجاران، درودگران و ...)
-    توصیف و تحلیل بناهای ساخته شدة حرم در دورة معاصر از نظر طراحی و فن معماری
-    مطالعة تطبیقی بناهای حرم مطهر رضوی و سایر بناهای اسلامی از منظر معماری

سایر محور ها :

 هنرهای صناعی

- بررسی و معرفی مجموعه‌های مختلف صنایع دستی مجموعه حرم مطهر
- فن شناسی هنرهای صناعی در حرم مطهر رضوی
- احوال و آثار هنرمندان مهم آستان قدس رضوی
- سبک شناسی شیوه‌های ساخت و طراحی آثار صنایع دستی در حرم مطهر رضوی
- تاثیر سیاق تاریخی دوره‌های مختلف بر تغییر و تحول صنایع دستی
 کتابت و کتاب آرایی
- تاریخ نسخه پردازی در نسخه‌های نفیس و مرقعات مجموعة آستان قدس رضوی
- فنون و شیوه‌های کتابت و کتاب‌آرایی در نسخه‌های خطی آستان قدس رضوی
- گونه شناسی، و معرفی بهترین جلدهای نسخ خطی مجموعه آستان قدس رضوی
- شیوه های تذهیب و مُذهّبان برجسته در مجموعه آستان قدس رضوی
- تأثیر سیاق تاریخی دوره‌های مختلف بر تغییر و تحول سبکهای کتابت و کتاب‌آرایی


 وقف در حرم مطهر رضوی
- نقش وقف در گسترش و توسعه هنر و معماری در حرم مطهر رضوی
-  شناسایی واقفان مهم آثار هنری و موقوفاتشان
- نقش وقف در حفظ و ماندگاری آثار هنری و بناهای آستان قدس رضویمراحل پذیرش طرح های پژوهشی :

1-    ارائه طرح پژوهشی مطابق چارچوب گرو ه هنرپژوهی رضوان ( فرم خام طرح های پژوهشی از طریق پایگاه اینترنتی موسسه در بخش گروه هنرپژوهی رضوان قابل دسترسی است ) . لازم است فرم تکمیل شده از طریق پست الکترونیک به نشانی astanehonar8@gmail.com   ارسال گردد.
2-    بررسی طرح در شورای پژوهشی گروه هنرپژوهی رضوان
3-    بررسی طرح در هیئت مدیره موسسه آفرینش های هنری ( در صورت تایید در مرحله قبل )
4-    چنانچه طرح دریافتی مورد پذیرش قرار گیرد ، مطابق پیشنهاد شورای پژوهشی و تصمیم هیئت مدیره موسسه مشمول حمایت قرار خواهد گرفت.
5-     امضای تفاهمنامه میان طرفین در خصوص حمایت از طرح پژوهشی مورد نظر

چگونگی حمایت از طرح های پژوهشی :

الف.پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکترا ) :

1-    حمایت مالی به میزان 5/1 تا 2 میلیون تومان برای مقطع کارشناسی ارشد و 3 تا 4 میلیون تومان برای مقطع دکترا
2-    معرفی پژوهشگر به سازمان های مربوطه جهت دریافت اطلاعات لازم در جریان انجام پژوهش
3-    استفاده از آرشیو تصاویر موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با توجه به موضوع پژوهش
4-    استفاده از نظر مشورتی شورای پژوهشی گروه هنرپژوهی رضوان در قالب جلسات شورا
5-    پژوهشگر متعهد است ضمن درج نام موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در نتیجه نهایی طرح و مقالات منتج از آن، به عنوان حمایت کننده، یک مقاله برگرفته از پژوهش انجام گرفته به این موسسه ارائه دهد.

ب.طرح های پژوهشی  مراکز پژوهشی و دانشگاهی، اساتید و پژوهشگران آزاد :

1-    مشارکت و تعامل در زمینه چاپ نتایج طرح پژوهشی در قالب مقاله یا کتاب ( در صورت تایید ماحصل نهایی پژوهش )
2-    معرفی پژوهشگر به سازمان های مربوطه جهت دریافت اطلاعات لازم در جریان انجام پژوهش
3-    استفاده از آرشیو تصاویر موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با توجه به موضوع پژوهش
4-    پژوهشگر متعهد است در فرایند نگارش متن اثر پژوهشی، اصول و شیوه های مورد نظر موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی را از حیث شیوه نگارش و جنبه های علمی و محتوایی اثر،  لحاظ نماید
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.