هنرپژوهی
 
 
 

   
در راستای باز شناسی ومعرفی بیشتر هنرهای اسلامی و ایرانی، این گروه می کوشد تا با بهره گیری از اساتید  تراز اول کشور و برپایی نشست های هنرپژوهی، چاپ مقالات و کتب هنری و طرح های، گام های موثری در جهت توسعه و باروری فرهنگ و هنر دینی و رضوی بردارد.
بررسی آرایه ها و نقوش به کار رفته در معماری حرم مطهر و قرآن ها و کتب نفیس خطی، تحلیل و گردآوری آثار هنری و مقالات با تکیه بر مکاتب مختلف دوره های تاریخی و ... از اهم فعالیت های گروه هنرپژوهی رضوان است.
انتشار نشریه ای پژوهشی با عنوان « آستان هنر» که به بررسی هنرهای ایرانی اسلامی خصوصا هنر در آستان قدس رضوی پرداخته و مشتمل بر مقالات ارزشمند از پژوهشگران برجسته کشور است که از دیگر فعالیت های این گروه به شمار می رود.
 
سردبیر نشریه ی آستان هنر : شادی غفوریان
تلفن : 38445142-051
نشانی : کوهسنگی 9 ، عدالت 18 ، موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی