اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  2627282930
  سوگواره گل كرد خورشيد در دانشگام امام رضا به كار خود پايان داد
با برگزاري مراسم شب شعر عاشورايي ويژه برنامه هاي «گل كرد خورشيد» كه از 24 آذرماه در دانشگاه امام رضا (ع) آغاز شده بود به كار خود پايان داد

۱۳۹۰/۹/۲۸ :تاريخ

  برگزاري تست بازيگري در دانشگاه امام رضا (ع)
در راستاي اشاعه و ترويج مفاهيم ارزشي در قالب ابزارهاي هنري، هنمچون هنرهاي نمايشي كه از بعد ارتباط با مخاطب و تاثيرگذاري از مهمترين رشته هاي هنري به شمار مي رود، جلسه تست بازيگري با حضور اساتيد حسين طاهري و مهري شمس از بازيگران پيشكسوت تئاتر

۱۳۹۰/۹/۲۰ :تاريخ

  چهارمين شب داستان خواني اقليم خيال با حضور محمدرضا سرشار
به گزارش روابط عمومي موسسه آفرينش هاي آستان قدس رضوي، انجمن ادبي رضوي به مناسبت روز قلم اقدام به برگزاري شب داستان خواني با حضور محمدرضا سرشار مي نمايد.

۱۳۹۰/۵/۸ :تاريخ

<<  ÞÈáí  2627282930