اخبار هنری
دسته بندي
ÞÈáí  12
  "طراحي؛‭ ‬كانِ‭ ‬عقيقِ‭ ‬نادرِ‭ ‬ارزان"/ یاداشت محمدحسن حامدی برای چاپ کتاب "هنر طراحی در ایران"
اگرچه‭ ‬مجموعه‌‭ ‬پيشِ‭ ‬رو‭ ‬قالب‭ ‬يك‭ ‬كلكسيون‭ ‬طراحي‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬الزاماً‭ ‬واجد‭ ‬نگاه‭ ‬مجموعه‌داري‭ ‬نيست؛‭ ‬حاصل‭ ‬رويكردي‭ ‬شخصي‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬ژانري‭ ‬از‭ ‬هنرهاي‭ ‬تجسمي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬اقتدار‭ ‬مادرانه‌اش،‭ ‬هرگز‭ ‬خدشه‌اي‭ ‬وارد‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

۱۳۹۳/۱/۲۲ :تاريخ

ÞÈáí  12