شب شعر از نجف تا کاظمین

 شب شعر از نجف تا کاظمین
سید رضا موید


محمدعلی مجاهدی


محمدجواد غفورزاده شفق


غلامرضا شکوهی


جواد محمد زمانی

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰