کسب عناوین برتر ملی و بین المللی توسط هنرجویان مکتب هنر رضوان

 کسب عناوین برتر ملی و بین المللی توسط هنرجویان مکتب هنر رضوان
نگار فلاحیان، هنرجوی رشته نگارگری در مکتب هنر رضوان توانست رتبه نخست جشنواره نقاشی جوانان جهان را کسب کند.
اثر نگارگری نگار فلاحیان توانست در مسابقه نقاشی جوانان جهان در کره جنوبی، از میان شرکت کنندگان 70 کشور مختلف به عنوان اثر برتر انتخاب شود.
همچنین پریسا مدرسی و رحیم عظیمی از هنرجوان دوره آموزشی نگارگری استاد رضا مهدوی در مکتب هنر رضوان موفق به کسب عناوین برگزیده در جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور شدند.
نگارگران جوان از سراسر کشور در کارگاه های عملی این جشنواره شرکت کرده و آثار تهیه شده نگارگران در طول برگزاری کارگاه ها  مورد داوری قرار می گیرد که در این میان آثار هنرجویان مکتب هنر رضوان توانست به عنوان آثار برگزیده انتخاب شوند.
تاريخ: ۱۳۹۳/۶/۳۱