ارادت خطوط در پناه «حصن حصين»

 ارادت خطوط در پناه «حصن حصين»

ويژه برنامه خوشنويسي «حصن حصين» از سوي مكتب هنر رضوان وابسته به موسسه آفرينش‌هاي هنري آستان قدس رضوي در دارالقرآن كريم حرم مطهر رضوي برگزار شد.
به گزارش ستاد خبري جشن‌هاي ميلاد رضوي، اين ويژه برنامه با حضور دو نفر از اساتيد مطرح خوشنويسي كشور كيخسرو خروش و اخوين كه مهمانان ويژه اين مراسم بودند، برگزار شد.
30 خوشنويس مشهدي در اين ويژه برنامه به خوشنويسي حديث سلسله الذهب و مدايح رضوي پرداختند و ارادت خود را به پيشگاه حضرت رضا(ع) در قالب خطوط خوشنويسي عرض كردند.
احمد قائم مقامي، محسن توسلي، حسين قائمي، حسين صالحي، انوشيروان فروغي، محسن عبادي، محمدعلي فراستي، هادي ذوالرياستين، مريم سادات موسوي، سميه ناطقي، فاطمه فيضي، طاهره عباسي و فاطمه مقيمي از جمله هنرمندان خوشنويس اين جمع هنري بودند.
در اين برنامه كه با همکاری اداره آموزش علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی اجرا شد، هنرمندان با استفاده از خطوط نستعليق، شكسته نستعليق، ريحان، كوفي، نسخ، ثلث به خوشنويسي مدايح رضوي پرداخته و هنر خود را به زائران و بازديدكنندگان اهداء كردند.
تاريخ: ۱۳۹۳/۶/۱۶