شب شعر "در عزای خورشید"

 شب شعر "در عزای خورشید"
طاها خراسانی

حسن شیرزاد

هاشم رضازاده

محمدصادق بخشی زاده

غلامحسین دلخوش

رضا رحیمی عنبران

محمدعلی خطیبی

ابوالقاسم جلیلیان مصلحی

جلیل فخرایی

سعید تقی نیا

یوسف بینا

غلامرضا شکوهی

محمد نیک

محمدعلی سالاری ثانی

بهزاد حاجیان

امیر برزگر

هادی منوری

محمدجواد غفورزاده (شفق)

خانم غفوریان

تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱