دومین نشست تجزیه و تحلیل آثار هنری برگزار می شود.

 دومین نشست تجزیه و تحلیل آثار هنری برگزار می شود.
به همت مکتب هنر رضوان، دومین جلسه از سلسله نشست های تجزیه وتحلیل آثار هنری ، پنج شنبه 19 دی ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، در این جلسه که با حضور طاهر نبی زاده، مذهّب و طراح سنتی برگزار می گردد، به مباحثی در خصوص صفحه آرایی قرآن کریم از ابتدای کتاب آرایی( قرن سوم) تا دوره معاصر پرداخته می شود.
همچنین شیوه های تقسیم بندی و تناسب های کلیدی در تذهیب صفحات اول قرآن، سرلوح وشمسه از دیگر موارد مطروحه در این نشست خواهد بود.
هنرجویان و علاقمندان می توانند برای شرکت در این برنامه، روز پنج شنبه ساعت 17 به خیابان کوهسنگی 17 ، شماره 14 مراجعه نمایند.
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۷