نشست تخصصی سیاه مشق ایران در نگارخانه رضوان برگزار شد

 نشست تخصصی سیاه مشق ایران در نگارخانه رضوان برگزار شد

نخستین نشست تخصصی سیاه مشق ایران یکشنبه شب در حاشیه نمایشگاه 'شیدایی قلم' با حضور جمعی از استادان خوشنویسی کشور در نگارخانه رضوان مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی  نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در این نشست گفت: بهترین و بی غلط ترین نسخه های به یادگار مانده از میراث فرهنگ و تمدن اسلامی در زبان های عربی و فارسی، نسخه هایی است که دبیران، نوشتگران و کاتبان باسواد داشته است که درست می نوشتند.
محمد حسین ساکت افزود: یکی از ویژگی های تمدن اسلامی این است که خوش خطی در انحصار طبقه و گروه خاصی نمانده و این موضوع اهمیت بسیار دارد.
وی بیان کرد: همانگونه که تمدن اسلامی دین را ملی کرد، دانش و نگارش را هم ملی کرد و خوشنویسان مقام سیاسی پیدا کردند و هر وزیر و صدر اعظمی یک دبیر خوشنویسی داشت.
وی گفت: در پرتو این خوشنویسی هنرهای جانبی دیگری هم از جمله تذهیب، نگارگری و کاغذسازی رشد کرد.
ساکت افزود: از همان آغاز شکوفایی تمدن اسلامی، کاغذ به عنوان یک هنر ترویج کننده دانش و هنر در ایران پا گرفت و بعد به اروپا رفت.
وی اظهار کرد: کاغذ در ترویج دانش و همچنین جنبه های اقتصادی جامعه تاثیر فراوان گذاشت و مشاغل بسیار به وجود آورد.
وی ادامه داد: در اهمیت خط و نگارش، گذشته از توصیه های قرآن کریم که دستمایه ای برای نگارش خوشنویسان بوده، شعر نیز نقش مهمی در این عرصه ایفا کرده است.
ساکت گفت: نقشی که خوشنویسی در انتشار شعر داشته به مثابه نقش رسانه های امروز در اطلاع رسانی است و می توان گفت شعر در فرهنگ اسلامی نقش رسانه ها را ایفا کرده و شاعران در وصف قلم و خوشنویسی شعرهای بسیار سروده اند.
وی افزود: خوشنویسی در گسترش مفاهیم و مضامین ادبی نیز نقش بی بدیل داشته است.
نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجمن خوشنویسان ایران اظهار کرد: روانشناسان معتقدند برخی از نشانه ها و عادات روانی افراد را می توان از خط آنان پیدا کرد لذا خوشنویسی گنجینه سرها و رازهاست.
وی گفت: هنرمندان خوشنویس، رهروان راه تمدنی هستند که برای آن بهای سنگینی داده اند و کاتبان و خوشنویسان در طول تاریخ به خاطر آزادی و نگارش آنچه اعتقاد داشتند، رنج های بسیار متحمل شدند تا این هنر باقی بماند لذا نباید هنر خوشنویسی را ارزان از دست داد.
وی به خوشنویسان توصیه کرد با همبستگی و دلبستگی خود، هنر مقدس خوشنویسی را ارج نهاده و آن را رواج دهند.
یکی از استادان مطرح خوشنویسی کشور نیز در این نشست گفت: سیاه مشق برترین نوع خوشنویسی نستعلیق است زیرا از نوعی بداهگی و نبوغ هنری برخوردار بوده و در حین داشتن بی نظمی مطلق، نظم منطقی بر آن حکمفرماست که خوشنویس هدایت گر خطوط و فرم ها می باشد.
احمد ابوطالبیان در تبیین تفاوت سیاه مشق از سایر انواع خوشنویسی افزود: سایر فرمهای خوشنویسی فرصت تفکر می دهد و این فرصت، هنرمند را از هنرش دور می کند اما در سیاه مشق فرصتی برای تفکر نیست و هنرمند باید با تمام داشته و تجربیات گذشته خود، ضمن فضاسازی، بهترین ترکیب از خطوط را به وجود آورد و از این رو سیاه مشق اوج هنر خوشنویسی ایرانی است.
وی در تعریف جایگاه استادان خوشنویس ایران در سیاه مشق اظهار کرد: هر چه به ریشه های کهن خوشنویسی که از یک سو نمونه ای از هنر فاخر این سرزمین و از سوی دیگر سند شرافت و هویت ملت می باشد نزدیک تر شویم، آثار قویتر مشاهده خواهیم کرد.
وی گفت: در دهه گذشته با رجوع به خوشنویسی قدیم و مشاهده آثار استادانی مانند 'میرزا غلامرضا اصفهانی' و 'میرحسین خوشنویس باشی'، در می یابیم که عیار و جنس خطوط بسیار پیشرفت کرده به نحوی که می توان گفت آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه از بهترین سیاه مشق های ایران به شمار می روند.
نایب رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران نیز در این نشست گفت: انجمن خوشنویسان ایران در راستای ایجاد انرژی مضاعف در جوانان خوشنویس و حمایت مادی و معنوی از آنان برای خلق آثار فاخر و ماندگار سعی دارد در نشست های تخصصی، قالب های مختلف خوشنویسی را بررسی نماید.
علی اشرف صندوق آبادی، سیاه مشق را مظهر کمال خوشنویسی دانست و افزود: سیاه مشق خط ارتباط هنر قدیم با هنر معاصر و مجموعه ای از فرم های گرافیکی و عناصر هنرهای بصری است که در کنار هم ارتباط موزون و پرانرژی ایجاد کرده اند.
وی اظهار کرد: این ارتباط بین عناصر می تواند پلی به فضای مدرن هنر امروز باشد زیرا هر چند سنت ها میراث هنر هستند اما هنر باید متناسب با پیشرفت جامعه حرکت کند و در این راستا سیاه مشق می تواند پاسخگوی نیاز هنر معاصر باشد.
در نمایشگاه شیدایی قلم، حدود 40 تابلو از سیاه مشق های هنرمندان و استادان انجمن خوشنویسان ایران در موضوعات مختلف شعر و آیات قرآن به نمایش گذاشته شده است.
علاقه مندان می توانند مدت یک هفته برای بازدید آثار از ساعت 9 تا 13 و 17 تا 20 به نگارخانه رضوان مراجعه کنند.
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲