محمد نیک خورمیزی

 محمد نیک خورمیزی
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  فوق ديپلم
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  شعر
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
 
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :
 محمد نيك خورميزي متولد سال 1329 در مشهد و عضو شورای شعر انجمن ادبی رضوی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی است.
او دارای ذوقی فراوان و قریحه ای سرشار در سرودن بوده و بیشتر در زمینه اشعار آیینی قلم زده است.
مجموعه شعر "هر گز گُلي را پَرپَر نكردم" اولين اثر به چاپ رسيده از وی است.