غلامرضا شکوهی

 غلامرضا شکوهی
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  ليسانس
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  شعر
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :
  غلامرضا شکوهی متولد سال 1328 در تربت جام و عضو شورای شعر انجمن ادبی رضوی موسسه آفرینش های هنری است.
 او در غزل و تجربه كردن فضاهاي تازه به ویژه شعر آیینی،  قریحه ای بالا ومثال زدنی دارد.
شكوهي با بهره گرفتن از بدايع و كشف هاي زباني به خوبي از غناي ادب فارسي بهره گرفته است وبا تلفيقي هنرمندانه با بيان وزبان فاخر خود تصاويري زيبا خلق كرده است.
وی توانسته است با آفرينش تصاوير بديع در بافت زبان باعث برجستگي شده و به غزل هایش جان مايه وحركتي ستودني ببخشد.
ازآثارمنتشرشده وی می توان به "صد پرده آواز خاموش"، "سُرمه ای درغزل"، "یک ساغر نگاه"، "آهی بر باغ آیینه" و...اشاره کرد