قاسم رفعتی

 قاسم رفعتی
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  معادل لیسانس
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  موسیقی
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :
قاسم رفعتي متولد سال 1324 در تهران است.
پدربزرگ وي حاج محمد صادق متخلص به رفعت سمناني است که ديوان شعري از وي منتشر شده وپدر او نيز از صداي شيوايي برخوردار بوده است.
رفعتي از 12 سالگي شروع به خواندن کرد وعلم موسيقي را نزد آقايان مسعود حسنخاني، محمود کريمي ومحمد رضا شجريلن آموخت.
وي سال ها با راديو وتلويزيون همکاري داشته وتا کنون حدود 20 آهنگ خوانده است.
آواز"سحرگهان" که در نغمه اصفهان خوانده شده، از جمله درخشانترين آوازهاي سال هاي اخير به شمار مي رود که به نوعي مي توان آن را شاخص ترين کار آوازي قاسم رفعتي دانست.
اين هنرمند سابقه همکاري با موسسه آفرينشهاي هنري آستان قدس رضوي را در زمينه مناجات خوانی،  داوري جشنواره نغمه هاي ديني و... دارد.