محمد احصایی

 محمد احصایی
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  ليسانس
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  گرافیک
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :محمد احصايي متولد سال 1318 در قزوين است
او فارغ التحصيل از دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است. اين هنرمند پرکار در عرصه هنر گرافيک ايران، در زمينه خوشنويسي و نقاشيخط مهارت و شهرت بسيار دارد
احصايي براي اولين بار گرافيسم خط را در دانشکده هنرهاي زيبا آموزش داد و به طور کلي او را بنيانگذار نقاشيخط در ايران مي دانند، چرا که اولين کسي بود که از حروف به عنوان وسيله اي براي بيان استفاده کرد
او که خوشنويسي توانا بود خود را از نقاشان سقاخانه به "سنت" و سپس"خط" و از همه مهمتر "خوشنويسي" نزديک تر مي دانست و دليل آن را وفاداري به سنت هاي خوشنويسي و اتصال به شکل واقعي حروف مي شمرد و رويکردش حرکت از خوشنويسي به سوي نقاشي بود
وي به استفاده از عناصر و آرايه هاي بصري و مفهومي نقاشي در خوشنويسي هايش مي پرداخت، کاري که اين هنرمند چند سال بعد از نقاشان سقاخانه انجام داده بود و ابتدا با مخالفت و سپس با سيلي از تقليد خوشنويسان روبه رو شده بود
همچنين او در کار نقاشيخط وارائه و توسعه آن بيش از ديگران پايمردي کرده و تاکنون همچنان در عرصه هاي داخلي وبين المللي خوش درخشيده است، به ويژه آثارش در چندين دوره پياپي حراج کريستي مورد توجه بسيار قرار گرفته و رکورد دار فروش آثار هنري بوده اند
برپايي نمايشگاه هاي متعدد در داخل وخارج از کشور، کسب جوايز جهاني، تدريس در دانشگاه هاي هنر، عضويت در هيات امناي انجمن هاي خوشنويسان و طراحان گرافيک ا
اين گرافيست و خوشنويس تحرير ديوان حافظ را از سال 1382 به قلم نستعليق آغاز کرده است و تحرير قر آن کريم به قلم ريحان را در کارنامه فعاليتش دارد
او همچنين طراحي و اجراي 230 متر مربع سفال لعابدار نقش برجسته براي سفارتخانه ايران در ابوظبي امارات متحده عربي در سال 1367 -1370 را بر عهده داشته است
محمد احصايي سابقه همکاري با موسسه آفرينش هاي هنري را در زمينه مشاور هنري ، سخنراني هنري و... دارد