بهاره فرتاش طلوع

 بهاره فرتاش طلوع
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  ليسانس
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  نقاشی
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :
بهاره فرتاش طلوع متولد سال 1361 درمشهد است
اودارای مدرک کارشناسی صنایع دستی بوده و زیر نظر آقایان  محمد حسن فرتاش طلوع (پدر) و محمد مدیر زاده به ترتیب به تحصیل نقاشی رنگ روغن و آبرنگ پرداخته است
همچنین شرکت در چند نمایشگاه گروهی در کارنامه هنری وی به چشم می خورد
این هنرمند سابقه همکاری با موسسه آفرینش های هنری آستالن قدس رضوی در زمینه شرکت در نمایشگاه گروهی نگارخانه رضوان را دارد