مریم امام وردی

 مریم امام وردی
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  معادل فوق لیسانس
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  خوشنویسی
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :
مریم امام وردی متولد سال 1358 درتهران است.
او دارای مدرک فوق ممتازخوشویسی بوده و این هنر را نزد آقایان علیرضا کدخدایی، عباسعلی صحافی مقدم و صالح زمانی آموخته است.
امام وردی تاکنون یک نمایشگاه انفرادی برگزار نموده  و در بیش از 25 نمایشگاه گروهی خوشنویسی داخلی و خارجی شرکت کرده است.
هم چنین عناوین مختلفی از جمله رتبه اول جشنواره قرآنی جوان، رتبه چهارم سومین جشنواره سراسری خوشنویسی کوثر، رتبه سوم چهارمین جشنواره کشوری خوشنویسی کوثر و... در کارنامه افتخارات وی به چشم می خورد.
مریم امام وردی سابقه همکاری با موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در زمینه برگزاری یک نمایشگاه انفرادی و شرکت در نمایشگاه گروهی در نگارخانه رضوان را دارد.