سارا سلطانی

 سارا سلطانی
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  زير ديپلم
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  نقاشی
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :
سارا سلطاني متولد سال 1358 در تهران است .
او داراي مدرک کارشناسي نقاشي بوده و اين رشته را زير نظر آقايان محمد مديرزاده، محمد رضا اکابريان، توجهي وايمان سعيد آموخته است .
اين هنرمند تاکنون يک نمايشگاه انفرادي برگزار کرده و در چند نمايشگاه گروهي نيز شرکت کرده است .
سارا سلطاني سابقه همکاري با موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي در زمينه شرکت در نمايشگاه گروهي نقاشي در نگارخانه رضوان را دارد.