جلسه شعر رضوي(92/2/2)

 جلسه شعر رضوي(92/2/2)

جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم توسط استاد محمد نيك آغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

محمد صادق بخشي، عبدالخالق كارگر، محمد تربتي فيض آبادي، مظفري، حميد زاده، حسن كُردي، مسلم موسوي، ابوالقاسم جليليان مصلحي، محمد رضا سرسالاري، باقري، يوسف پور، ديندار، امير فرخنده، علي نيك فرجام، سيد حامد حسيني رواش، خراساني، ابراهيم زاده، دلخوش، ناصري گلمكاني، سهيل سوزني، سهراب گُل هاشم، حسن زاده، غلام احمد پاداش، غلامحسين دلخوش، محسن قهرمان، مطهر نيا، شيرزاد، هاشم رضا زاده،صفار زاده،اصيلي،خراساني،خدنگي،ابراهيم زاده،مقدم،ابوالقاسمي،رضا رحيمي عنبران،سعيد تقي نيا،غلامحسين لپه ئيان،ايزد پناه طوسي،زرين چيان،غلامپور،يلي،سيد سجادايوب نژاد و... شاعرانی بودند که در این هفته آثارشان را قرائت کردند.

محمد علي سالاري ضمن تذكر به همه اعضاي جلسه در خصوص استفاده از كلمه «چو» و بلافاصله از حروف «س» و «ص» تذكر دادند كه اين كار انجام نشود به دلديل اينكه تنافر حروف به وجود مي آيد.
محمد نيك در تكميل تعريف تنافر حروف گفت: كلماتي است كه در كنار هم قرار مي گيرد و معناي خوبي را ارئه نمي دهد تنافر حروف گويند.همچنين در خصوص بزرگداشت سهراب سپهري،علامه اقبال لاهوري،ملك الشعراء بهار و سعدي صحبت كرد.
محمد جواد غفورزاده(شفق)،محمد علي سالاري،محمد نيك،محمد رضا سرسالاري شوراي شعر رضوي نكات قوت و ضعف شعرهاي ارائه شده را متذكر شدند.و شعر آقاي محمد رضا دلخوش (پَرتو) به عنوان شعر برتر اين هفته معرفي شد.

جلسه راس ساعت 19 با ذكر صلوات خاصه امام رضا(عليه السلام) اتمام يافت.

فایل صوتی خلاصه جلسه شعر رضوی
(1392/01/26)
تاريخ: ۱۳۹۲/۲/۴