جلسه شعر رضوي (91/11/23)

 جلسه شعر رضوي (91/11/23)

جلسه این هفته شعر رضويراس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم توسط استاد محمد نيكآغاز شد. وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه کرد.

با توجه به پخش اذان مغرب جلسه به مدت 10 دقيقه جهت اقامه نماز اول وقت تعطيل گرديد.

عبدالخالق كارگر،محمد تربتي فيض آبادي،عبدا... مقدم زاده،غلامحسين دلخوش،اميد استيفا،ابوالقاسم جليليان مصلحي،علي نيك فرجام،غلامرضا غلامپور دهسرخي،غلامرضا شكوهي،محمد علي سالاري ثاني،سعيد تقي نيا،محمد رضا سرسالاري،محمد تقي داروگر،مصطفي غلامي،سهيل سوزني،محمد حسين اصيلي،محمد عبد الزهرا و... شاعرانی بودند که در این هفته آثارشان را قرائت کردند.

محمد جواد غفورزاده(شفق)،محمد نيك،محمد علي سالاري،محمد رضا سرسالاري شوراي شعر رضوي مطالبي در خصوص رديف،وزن،قافيه و زبان شعر بايد شيوا و فاخر باشد صحبت و نكات قوت و ضعف شعرهاي ارائه شده را متذكر شدند.جلسه راس ساعت 19 با ذكر صلوات خاصه امام رضا(عليه السلام) اتمام يافت.
در پايان شعر استاد غلامرضا شكوهي به عنوان شعر برتر اين هفته معرفي شد.

تاريخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴