چهارمين نشست هم‌انديشی اعضاي كميته اجرايي جشنواره صنايع خلاق فرهنگي عالم آل محمد(ص) برگزار شد

  چهارمين نشست هم‌انديشی اعضاي كميته اجرايي جشنواره صنايع خلاق فرهنگي عالم آل محمد(ص) برگزار شد

چهارمين نشست هم‌انديشي اعضاي كميته اجرايي جشنواره صنايع خلاق فرهنگي عالم آل محمد(ص) با موسسه آفرينش‌هاي هنري برگزار شد.

نشست هم‌انديشي دبيران علمي، اجرايي و اعضاي كميته اجرايي جشنواره صنايع خلاق فرهنگي عالم آل محمد (ص) با موسسه آفرينش هاي هنري در خصوص برگزاري رويدادهاي جشنواره در شهرهاي قم، تهران و اصفهان برگزار شد.
در اين جلسه،  استادي، مشاور موسسه آفرينش‌ها و دبير بخش هنري جشنواره از برگزاري دو كارگاه آموزشي 35 نفري با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه هنر تهران خبر داد كه فرصت مغتنمي براي معرفي جشنواره به شمار مي‌آيد.
 همچنين نسبت به تهيه ملزومات و مقدمات برگزاري اين رويداد و بررسي جامعه هدف، در سه شهر قم، تهران و اصفهان تبادل نظر شد.
شايان ذكر است، رويداد معرفي جشنواره در شهر قم به ميزباني مركز ملي نوآوري و خلاقيت اشراق در تاريخ 6 تيرماه 1402 برگزار خواهد شد.

تاريخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳