نشست خبری دومین جشنواره بین المللی عکس مزارات از نگاه دوربین

 نشست خبری دومین جشنواره بین المللی عکس مزارات از نگاه دوربین

نشست خبری دومین جشنواره بین امللی عکس مزارات روز گذشته باحضور اصحاب رسانه در نگارخانه رضوان مشهد برگزار شد . 
در حاشیه این نشست از سایت جشنواره مزارات و فراخوان این جشنواره نیز رونمایی شد . 

تاريخ: ۱۴۰۲/۲/۵