موسسه آفرینشهای هنری در نگاه دیگران

 موسسه آفرینشهای هنری در نگاه دیگران

بنده چهل و شش سال در حرفه عکاسی تجربه دارم و دراین چهل و شش سال در جشنواره های مختلف عکاسی شرکت کردم. سمینارهای عکاسی فراوانی را در کشورهای مختلف سازماندهی کردم . همچینین بیشتر از صد نمایشگاه عکاسی شخصی در ده ها کشور جهان برگزار نمودم و طبیعتا در طی این سالها تجارب فراوانی در هنر عکاسی کسب کردم . 
به وضوح می توانم در مورد حضورم در جشنواره مزارات که در  روزهای سخت زندگی کرونایی برگزار شد ، بیان کنم که دستاوردهای جدیدی از حضور در این جشنواره ، علاوه بر تجارب فراموش نشدنی چهل و شش ساله ام کسب کرده ام . 
بودن در بین گروه داوران با تجارب مشابه و ارزنده و همچنین همراهی بزرگ ترین عکاسان ایران ، کشوری از جنس هنر، یک دستاورد خیلی مهم برای بنده بود . 
با احترام بیان می کنم که تجربه ای که از این جشنواره کسب کرده ام ، پنجره جدیدی به آینده در زندگی حرفه ای من گشود و افق های دید مرا گسترش داده است . 
در پایان از تمامی دست اندرکاران جشنواره و همچنین اعضای محترم هیات داوران سید عباس هاشمی ، ابراهیم بهرامی ، محمد ستاری و امین ابراهیمی تشکر می کنم . 
تاريخ: ۱۴۰۱/۸/۱۴