کسب دو عنوان برگزیده در جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط مدیرعامل موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی

 کسب دو عنوان برگزیده در جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط مدیرعامل موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
امیر مهدی حکیمی در هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر دو عنوان برگزیده در بخش های بهترین فیلم مستند بلند و بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.
مدیرعامل موسسه آفرینشهای هنری که با مستند بلند مهدی که به دنیا آمد در هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر شرکت نموده بود  دو عنوان برگزیده در بخش های کارگردانی و تهیه کنندگی این جشنواره را از آن خود کرد .  
مهدی که به دنیا آمد  قصه زندگی مهدی ظریفی، طلبه جوانی است که زندگی خود را وقف خدمت به ناشنوایان کرده است. 
تاريخ: ۱۴۰۱/۵/۱