میلاد اسوه صبر و استقامت حضرت زینب و روز پرستار گرامی باد

 میلاد اسوه صبر و استقامت حضرت زینب و روز پرستار گرامی باد

میلاد اسوه صبر و استقامت حضرت زینب و روز پرستار گرامی باد

امام رضا(ع): خداوند متعال، تندرستان را به رسیدگی و کمک رسانی به زمینگیرشدگان و مبتلایان مکلف ساخته است.(الحیاه136/8)

طرح از محمد رضا میری به سفارش موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

تاريخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱