ضوابط شرکت در جشنواره
- حجم فایل ارسالی جهت داوری آثار از 10 مگابایت بیشتر نباشد
- پس از ثبت اطلاعات فردی مخاطب قادر است یک یا چند اثر به دبیرخانه ی جشنواره ارسال نماید
- مهلت ارسال آثار تا پایان خردادماه سال جاری می باشد
- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 38445142-051 داخلی 112 تماس حاصل بفرمایید
جشنواره ریحانه
نام    
نام خانوادگي    
نام پدر  
نام استان  
نام شهرستان  
شماره شناسنامه (اختیاری)
کدملی  
تلفن همراه  
ایمیل (اختیاری)
نام اثر  
آدرس محل سکونت