اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  45678910111213  ÈÚÏí  >>
  نمایشگاه مشق محرم گشایش یافت
آیین گشایش نمایشگاه عکس مشق محرم عصر روز گذشته و در حضور جمعی از عکاسان ،هنرمندان و هنردوستان مشهدی در نگارخانه رضوان برگزار شد .

۱۳۹۵/۸/۲۳ :تاريخ

  مشق محرم در نگارخانه رضوان
نمایشگاه عکس «مشق محرم» در نگارخانه رضوان مشهد برگزار می‌شود.

۱۳۹۵/۸/۲۲ :تاريخ

  نمایشگاه چند رسانه ای موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی در نمایشگاه "لبیک یا حسین (ع) "
مدیر نگارخانه رضوان از گشایش غرفه چند رسانه ای موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی در نمایشگاه لبیک یا حسین (ع) خبر داد .

۱۳۹۵/۸/۱۱ :تاريخ

  برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی اساتید و مدرسین خراسان رضوی در نگارخانه رضوان
به مناسبت هفته بزرگداشت خوشنویسی نمایشگاه آثار خوشنویسی اساتید و مدرسین خراسان رضوی در نگارخانه رضوان برگزار می گردد .

۱۳۹۵/۷/۲۴ :تاريخ

  مشق تولای خوشنویسان خراسانی در نگارخانه رضوان
عصر روز گذشته و در میان استقبال هنرمندان و هنر دوستان نمایشگاه خوشنویسی مشق تولی در نگارخانه رضوان گشایش یافت .

۱۳۹۵/۶/۲۲ :تاريخ

  به مناسبت اعیاد قربان وغدیر ؛ مشق تولی در نگارخانه رضوان برگزار می شود
نمایشگاه آثار جمعی از خوشنویسان معاصر خراسان رضوی با عنوان "مشق تولی" درنگارخانه رضوان برگزا ر می شود .

۱۳۹۵/۶/۱۹ :تاريخ

  برگزاری نمایشگاه شوق بهشت در نگارخانه رضوان
عصر روز شنبه و در حضورجمعی از هنرجویان و هنرمندان نگارگر مشهد ،آیین گشایش نمایشگاه گروهی نگارگری "شوق بهشت " برگزار شد .

۱۳۹۵/۶/۱۵ :تاريخ

  شوق بهشت درنگارخانه رضوان
نمایشگاه نگارگری "شوق بهشت" در نگارخانه رضوان دایر خواهد شد

۱۳۹۵/۶/۱۲ :تاريخ

  نمایش آثار خوشنویسی از عراق در نگارخانه رضوان
آیین گشایش نمایشگاه آثار خوشنویسی "حازم فرحان موسی السنجری" خوشنویس عراقی عصر روز شنبه در نگارخانه رضوان برگزار شد .

۱۳۹۵/۶/۸ :تاريخ

  نگارخانه رضوان میزبان قاب هایی از شهرنجف
نمایشگاه آثار خوشنویسی "حازم فرحان موسی السنجری" از پیشکسوتان خوشنویسی عراق درنگارخانه رضوان برگزار خواهد شد .

۱۳۹۵/۶/۴ :تاريخ

<<  ÞÈáí  45678910111213  ÈÚÏí  >>