اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  19202122232425262728  ÈÚÏí  >>
  27 خوشنويس مشهدي بندگي را تحریر کردند
27 هنرمند خوشنویس مشهدی در مراسم کتابت بندگی، اسماء و آیات الهی را به زیبایی تحریر کردند.

۱۳۹۳/۴/۲۲ :تاريخ

  کتابت آیات قرآن در برنامه «کتابت بندگی»
موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی همزمان با شب میلاد کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع) ویژه برنامه خوشنویسی آیات قرآن کریم با عنوان «کتابت بندگی» را با حضور هنرمندان مطرح خوشنویسی برگزار می کند.

۱۳۹۳/۴/۱۷ :تاريخ

  ثبت نام کلاس های آموزش دوره تابستان
ثبت نام کلاس های آموزش مکتب هنر رضوان در دوره تابستان آغاز شد

۱۳۹۳/۳/۲۰ :تاريخ

  ارسال فراخوان چهارمين دوسالانه تذهيب هاي قرآنی
فراخوان چهارمين دوسالانه تذهيب هاي قرآني به مراكز، سازمان ها و ادارات مرتبط با هنرمندان، دانشگاه ها و ساير مراكز آموزش هنر ارسال شد

۱۳۹۳/۱/۲۹ :تاريخ

  خاندان یوسف مذهّب باشی، حلقه اتصال تذهیب دوره صفویه به دوره معاصر
سومین جلسه از سلسله نشست های تجزیه وتحلیل آثارهنری از سوی مکتب هنر رضوان برگزار شد

۱۳۹۲/۱۱/۱۲ :تاريخ

  سومین نشست تخصصی تجزیه و تحلیل آثار هنری برگزار می شود
از سوی مکتب هنر رضوان، سومین جلسه از سلسله نشست های تجزیه و تحلیل آثار هنری ، پنج شنبه 10 بهمن ماه برگزار خواهد شد

۱۳۹۲/۱۱/۷ :تاريخ

  صفویه، نقطه اوج هنرتذهیب در ایران است
دومین جلسه از سلسله نشست های تجزیه و تحلیل آثار هنری با موضوع صفحه آرایی قرآن کریم، پنج شنبه 19 دی ماه به همت مکتب هنر رضوان برگزار شد

۱۳۹۲/۱۰/۲۱ :تاريخ

  دومین نشست تجزیه و تحلیل آثار هنری برگزار می شود.
به همت مکتب هنر رضوان، دومین جلسه از سلسله نشست های تجزیه وتحلیل آثار هنری ، پنج شنبه 19 دی ماه برگزار خواهد شد

۱۳۹۲/۱۰/۱۷ :تاريخ

  دوره تيموري يكي از فاخر ترين و پر تجمل ترين دوره هاي نگارگري ايران است
اولین جلسه از سلسله نشست های تجزیه وتحلیل آثار هنرهای ایرانی-اسلامی به همت مکتب هنر رضوان برگزار شد

۱۳۹۲/۱۰/۸ :تاريخ

  تجزیه و تحلیل آثار هنری در مکتب هنر رضوان
اولین جلسه از سلسله نشست های تجزیه وتحلیل آثار هنرهای ایرانی-اسلامی به همت مکتب هنر رضوان برگزار می شود

۱۳۹۲/۱۰/۱ :تاريخ

<<  ÞÈáí  19202122232425262728  ÈÚÏí  >>