اخبـــار
دسته بندي
<<  قبلي  1011121314
  جلسه شعر رضوي (20 خرداد 92)
جلسه این هفته شعر انجمن ادبی رضوي راس ساعت 17 با قرائت آیاتی از قرآن کریم در حرم مطهر رضوی- صحن جمهوری اسلامی آغاز شد.

۱۳۹۲/۳/۲۳ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (2/23/ 92)
جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره لقمان توسط استاد محمد نيك آغاز شد، وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

۱۳۹۲/۲/۲۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي(92/2/2)
جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم توسط استاد محمد نيك آغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

۱۳۹۲/۲/۴ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (92/1/19)
جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي - صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم توسط استاد محمد نيك آغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

۱۳۹۲/۱/۲۱ :تاريخ

  اختتاميه جلسات شعر رضوي در سال 1391
جلسه این هفته شعر رضويراس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم آيات 42 تا 46توسط استاد محمد نيكآغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده در خصوص عمل صالح و تاثيرات باد در زندگي انسانها و موجودات برای حاضران صحبت نمودند.

۱۳۹۱/۱۲/۲۲ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (91/12/14)
جلسه این هفته شعر رضوي راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم سوره روم توسط استاد محمد نيك آغاز شد وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه نمودند.

۱۳۹۱/۱۲/۱۶ :تاريخ

  گزارش جلسه شعر رضوي (91/11/30)
جلسه این هفته شعر رضوي به مناسبت شب ولادت امام حسن عسگري(ع) راس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم توسط استاد محمد نيكآغاز شد. وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه کرد.

۱۳۹۱/۱۲/۲ :تاريخ

  جلسه شعر رضوي (91/11/23)
جلسه این هفته شعر رضويراس ساعت17 در حرم مطهر رضوي- صحن جمهوري اسلامي- اتاق 15 با قرائت آیاتی از قرآن كريم توسط استاد محمد نيكآغاز شد. وی در ادامه تفسير آيات قرائت شده را برای حاضران ارائه کرد.

۱۳۹۱/۱۱/۲۴ :تاريخ

  جلسه هفتگی شعر رضوی (دوشنبه 9 بهمن 91)
دوشنبه شب اين هفته، جلسه شعر رضوي به مناسبت ولادت پيامبر اكرم (ص) و امام صادق (ع) راس ساعت 17 در اتاق 15 صحن جمهوري اسلامي حرم مطهر رضوي برگزار گرديد.

۱۳۹۱/۱۱/۱۲ :تاريخ

<<  قبلي  1011121314