اخبـــار
دسته بندي
<<  ÞÈáí  7891011
  تولید دو آلبوم موسیقی در گروه آوای رضوان
دو آلبوم موسیقی «بچه های رضوان» و «همخوانی رضوان 2» در واحد آوای رضوان موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی تولید خواهد شد.

۱۳۹۱/۴/۲۲ :تاريخ

  مرحله نهایی داوری نخستین جشنواره "پویانمایی و فیلم نامه هشت" پایان یافت
دبیر نخستین جشنواره نخستین جشنواره "پویانمایی و فیلم نامه هشت" که از سوی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و مرکز فرهنگی هنری صبا برگزار می شود، از پایان یافتن مرحله نهایی داوری این جشنواره خبر داد.

۱۳۹۰/۵/۸ :تاريخ

<<  ÞÈáí  7891011