ديدارمعاون وزير معارف تاجيكستان از موسسه آفرينش‌هاي هنري آستان قدس رضوي

 ديدارمعاون وزير معارف تاجيكستان از موسسه آفرينش‌هاي هنري آستان قدس رضوي
معاون ارشد وزير معارف تاجيكستان روز گذشته (20/08/90) از بخشهاي مختلف موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي ديدن و با فعاليت هاي هنري اين مجموعه آشنا شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي فرهاد رحيمي، معاون وزير معارف تاجيكستان به همراه كارشناسان و هيئت همراه طي بازديد از بخشهاي مختلف موسسه آفرينش هاي هنري با هنرمندان مكتب هنر رضوان و آثار هنري خلق شده توسط اين هنرمندان آشنا شدند.
ولي ضمن بازديد از كارگاه احياء و مثني سازي با اعلام نزديكي فرهنگ و هنرهاي دو كشور خاطر نشان كرد: جمهوري تاجيكستان سالها تحت حكومت مركزي شوروي سابق از داشتن فرهنگ و هنر بومي و ملي خود محروم بوده است و اكنون توجه به رشد و توسعه هنر سنتي را در اولويت اصلي برنامه هاي فرهنگي خود قرار داده است.
وي با اشاره به نزديكي فوق العاده فرهنگي دو ملت ايران و تاجيكستان افزود: اگر امكان حضور اساتيد ايراني در تاجيكستان فراهم شود، هنرمندان ما مي توانند از تجربيات و توانمندي اساتيد هنرمند ايراني استفاده كنند.
وي از اساتيد هنرمند مكتب هنر رضوان دعوت كرد تا ضمن حضور در تاجيكستان و آشنايي با هنرهاي سنتي تاجيكستان، به تبادل تجربه با هنرمندان تاجيك بپردازند.
معاون ارشد وزير معارف تاجيكستان پس از بازديد از مكتب هنر و نگارخانه رضوان از موزه مركزي آستان قدس رضوي نيز ديدار نمودند.
تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۲۱