آموزش خط کوفی در مکتب هنر رضوان

  آموزش خط کوفی در مکتب هنر رضوان

آموزش خوانش و نگارش خط کوفی در مکتب هنر رضوان برگزار خواهد شد.
خواندن و نوشتن خط کوفی اولیه با برگزاری کارگاهی دو روزه با حضور سید محمدوحید جزایری در مکتب هنر رضوان آموزش داده می شود.
این کارگاه دو روزه در روزهای 17 و 18 دی ماه و در ساعت 16 برگزار می شود.
علاقه مندان جهت شرکت دراین کارگاه دو روزه می توانند با شماره تلفن 38423575 ، مکتب هنر رضوان تماس حاصل نمایند.

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴