چاپ قرآن ابراهیم سلطان یک اتفاق نادر در صنعت چاپ ونشرایران است

  چاپ قرآن ابراهیم سلطان یک اتفاق نادر در صنعت چاپ ونشرایران است
آیدین آغداشلو در بازدید از پروژه قرآن ابراهیم سلطان گفت: چاپ این نسخه شریف وکم نظیر یک اتفاق نادر در صنعت چاپ ونشر ایران است.
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، آیدین آغداشلو، نقاش و پژوهشگر برجسته کشور با اظهارخوشحالی از چاپ قرآن ابراهیم سلطان توسط موسسه آفریش های هنری آستان قدس رضوی گفت: به یقین می توانم بگویم کامل تر و زیباتر از این اجرا به لحاظ کتاب آرایی، چاپ و جلد سازی درایران ندیده بودم.
وی با بیان اینکه مجریان امراز هیچ تلاشی برای چاپ این کتاب فروگذاری نکرده اند افزود: این اثر راه خود را به خانه هنردوستان و هنرشناسان باز می کند و آنها میتوانند از طریق این منبع فیض، سلیقه عمومی را ارتقا دهند و بدون این نمونه ها و سرمشق ها، هنر این مرز و بوم رو به افول خواهد رفت.
آغداشلوادامه داد: من پیشتر فتوکپی این نسخه را دیده بودم و مشاهده آن، حال مرا در همه احوال خوب تر کرده وجان تازه می گرفتم واین نمونه باعث شد تا من به عنوان نقاش کم نگذارم، چون هنرمندانی که این اثر را بوجود آورده اند، آنرا به حد کمال رسانیده و من امیدوارم در میان هنرمندان جوان، سعی، فروتنی و شکرگذاری وجود داشته باشد تا این سلسله پایدارمانده و قطع نشود.
این هنرمند در پاسخ به این سئوال که آیا اثری با این مشخصات در جهان وجود دارد یا خیر؟ گفت: من چنین نمونه چاپ شده ای را با این کمال، حد وسواس و جلد فوق العاده زیبا سراغ ندارم، اما آنچه واضح و مبرهن است اینکه اصل این اثر در میان تمام نسخه های تیموری بی نظیر بوده وحتی در مقایسه با نمونه های بزرگتر مثل قرآن بایسنقر میرزا که دارای قدرت هنری است، در این نسخه لطف همراه با قدرت وقوت حرف اصلی را می زند واین مثالی از عالیترین شکل کتاب آرایی قرن 9 هجری قمری در ایران بزرگ آن زمان است.
آغداشلو تصریح کرد: نهایت وسواس و دقت در چاپ این کتاب به کار رفته است، چنانکه فکر می کنی نسخه اصلی را ورق می زنی واین نشانگر برنامه ریزی درست فرهنگی است که امکاناتی در یک زمان در اختیار یک گروه قرار داده تا بیشترین استفاده را از آن بکنند واینکه آستان قدس رضوی بانی خیر شده تا این نسخه بدست اهلش برسد، من جز تشکر بسیار عمیق قلبی و باطنی چیزی برای گفتن ندارم.
تاريخ: ۱۳۹۲/۸/۲۶